::[Tips o Trix]::


Sätta på nya volvomärket i grillen


Montera usablinkers på 940

Breddning av 850 bakkofångare till 940


Montera 850 R front på 940

Montera "S80 sidoblinkers"


Bygga om till dubbla slutrör
Koppla in dubbla bak och bromsljus bak


Ta bort strålkastartorkarna och göra listen under lamporna snygg

Byta till duschspolarmunstycken


Skillnaden mellan Volvos vita blinkers och Hovas vita blinkers
Säkringar/Reläer - Vilka nr är vad? - Ampere? (från instruktionsboken)


Montera bort fläktutblåsen på lättast sätt.
Färgkoder till volvo

Artikelnummer på grejor från Volvo
Glödlampsbyte - Samtliga lampor i bilen (från instruktionsboken)